ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? อุปกรณ์ทำแผลที่จำเป็นในการเดินทาง!

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? อุปกรณ์ทำแผลที่จำเป็นในการเดินทาง!

 

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุให้ได้รับความปลอดภัยในเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น คืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้บาดเจ็บทันที ณ บริเวณที่เกิดเหตุ  ซึ่งอุบัติเหตุที่พบได้บ่อย เช่น การพลัดตก หกล้ม ชนกระแทก บาดแผลฉีก บาดเจ็บจากความร้อน น้ำร้อนลวก  เพื่อช่วยเหลือโดยการใช้อุปกรณ์เท่าที่มีในขณะนั้นเพื่อประคับประคองอาการของผู้บาดเจ็บจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคคลกรทางการแพทย์ หรือ ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน

1. การปฐมพยาบาล หมายถึง

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุด้วย ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเข้าทำการรักษาให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุโดยทำทันทีหรือระหว่างการนำผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล และเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลจากบุคคลากรทางการแพทย์ 

2. การปฐมพยาบาล มีวัตถุประสงค์คือ

 1. เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ในขณะนั้น
 2. เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 
 3. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บให้เร็วที่สุด
 4. เพื่อป้องกันความพิการ ความเจ็บปวดอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา

3. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น First aid kit  ประกอบไปด้วย

 1. แอลกอฮอล์ 70% (Alcohol 70%)
 2. น้ำเกลือ (Normal Saline Solution : NSS)
 3. เบตาดีน (Povidone iodine)
 4. เทปทำแผล (Adhesive Tape)
 5. ผ้าพันแผล (Bandage)
 6. ผ้าก๊อซ พันแผล (Gauze)
 7. พลาสเตอร์ปิดแผล (Adhesive Plaster)
 8. ผ้าพันแผลแบบยืดได้ 3” (Elastic Bandage 3”)
 9. ไม้พันสำลี (Cotton tipped swab)
 10. สำลีก้อน (Cotton Ball)
 11. ยาลดไข (Tylenol)
 12. ยาบรรเทาอาการท้องเสีย (Carbon)
 13. ยานวดแก้ปวดเมื่อย (Analgesic balm)
 14. เกลือแร่ แก้ท้องเสีย (Oral Rehydration Salts : ORS)
 15. ยาลดกรด (Antacid)
 16. ยาบรรเทาอาการท้องอืด (Salol et menthol mixt)
 17. ยาดมแก้วิงเวียน (Nasal inhalant)
 18. ยาระบาย แก้ท้องผูก (Laxative)
 19. ยาบรรเทาอาการแพ้ (Antihistamine)
 20. ยาน้ำแก้ไอ (Cough Syrup)
 21. ครีมทาแก้อาการคัน ยาหม่อง (Ointment for itch)
 22. ยาทานรักษาแผล น้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ (Burn medicine)
 23. ยาอมแก้เจ็บคอ (Throat lozenges)
 24. ปรอทวัดไข้ (Thermometer)

4. อุปกรณ์ทำแผลที่จำเป็นในการเดินทาง คืออะไร

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ทำแผลที่จำเป็นในการเดินทาง

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น คืออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยามเดินทาง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ควรเก็บไว้ในกล่องปฐมพยาบาลที่มีฝาปิดได้สนิทหรืออุปกรณ์ที่สามารถกันน้ำได้ รวมถึงควรมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้  โดยสิ่งที่บรรจุใน ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ทำแผล และยารักษาโรคเบื้องต้นได้แก่

 1. ยาฉุกเฉิน โดยกล่องบรรจุยานี้ต้องปิดมิดชิด และมีข้อความระบุข้างกล่องให้ชัดเจนว่าเป็นยาสำหรับรับประทาน ยาเฉพาะที่จำเป็น อาทิยาลดไข้แก้ปวด ผงเกลือแร่
 2. ถุงมือ สำหรับผู้ช่วยเหลือ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ช่วยเหลือสัมผัสกับเลือด อาเจียน สารคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้บาดเจ็บ
 3. ผ้าทำแผล ผ้าก๊อซ ขนาดต่าง ๆ สำหรับปิดแผล
 4. ยาล้างแผล แอลกอฮอล์ ยาฆ่าเชื้อ
 5. พลาสเตอร์เทปปิดแผลขนาดต่าง ๆ สำหรับปิดแผลหลังจากล้างทำความสะอาดแล้ว
 6. กรรไกร ใช้ตัดผ้าก๊อซ หรือตัดผ้า ขากางเกง เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 7. ผ้าปิดตา ใช้สำหรับการบาดเจ็บที่นัยน์ตา เช่น กระจกตาถูกบาด
 8. เข็มกลัด ใช้ติดผ้าสามเหลี่ยม ผ้าคล้องคอ ผ้ายืด
 9. สำลี ไม้พันสำลี ใช้สำหรับทายาล้างแผลรอบ ๆ
 10. ผ้ายืด (อีลาสคิกแบบเอด) ใช้สำหรับพันเมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เพื่อลดอาการบวม ลดการเคลื่อนไหว หรือ ใช้สำหรับพันยึดกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อดามกระดูก  ทั้งนี้ผ้ายืดยังสามารถนำมาพันกับผ้าก๊อชหรือพลาสเตอร์ติดแผลเพื่อห้ามเลือด
 11. ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขน ปัจจุบันใช้ผ้าคล้องแขนแทน เพราะให้ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
 12. ถุงพลาสติก สำหรับใส่เศษขยะ

5. ตัวอย่างการปฐมพยาบาลด้วยชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทำไมต้องพก ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ?

5.1 การปฐมพยาบาลบาดแผลกระดูกหัก Fracture

กระดูกหัก คือ การที่กระดูกแยกออกจากกัน สร้างความเจ็บปวด บวม เคลื่อนไหวไม่ได้  ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุจาก ถูกรถชน ลื่นหกล้ม ตกจากที่สูง

อุปกรณ์ :  แผ่นไม้, ผ้าพันยึด

การปฐมพยาบาลด้วยชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีดังนี้

 1. วางอวัยวะส่วนนั้นบนแผ่นไม้ 
 2. ใช้ผ้าพันยึดไม่ให้เคลื่อนไหว
 3. ถ้าเป็นปลายแขนหรือมือใช้ผ้าคล้องคอ

5.2 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burning)

อุปกรณ์ : ชุดทำแผล ได้แก่ ปากคีบ ถ้วยใส่สารละลาย สำลี ผ้าก๊อซ พลาสเตอร์ปิดแผล สารละลาย ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อ และ น้ำเกลือล้างแผล แอลกอฮอล์ 70% และเบตาดีน

การปฐมพยาบาลด้วยชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีดังนี้

 1. ใช้สารละลายล้างแผล
 2. ทายาแก้ไฟไหม้ หรือ น้ำร้อนลวก ให้ทั่วบาดแผล
 3. ติดพลาสเตอร์ทับให้เรียบร้อย
 4. หากแผลรุนแรงต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

5.3 การปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกำเดาไหล (Epistaxis)

ปิดบาดแผลด้วยผ้าก๊อซ

อุปกรณ์ :  ผ้าชุบน้ำเย็น

การปฐมพยาบาลด้วยชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีดังนี้

 1. ให้ผู้ป่วยนั่งนิ่ง ๆ และก้มหน้าลงเล็กน้อย แล้วบีบจมูกนาน 10 นาที
 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นวางบนหน้าผาก สันจมูก หรือใต้ขากรรไกร
 3. ถ้าเลือดกำเดายังไหลไม่หยุด ให้รีบไปพบแพทย์

 

จะเห็นได้ว่า ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ที่จำเป็นสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ในทันทีให้ได้รับความปลอดภัยในเบื้องต้นก่อนส่งไปให้ทางบุคลากรทางการแพทย์รักษาต่อ และไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตาม จะที่ทำงาน ที่บ้าน หรือ การเดินทางท่องเที่ยว หากเรามีกล่องปฐมพยาบาลอยู่ข้างกายเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นได้ทันที ให้คลายความเจ็บปวดลงก่อนจะถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

สินค้าแนะนำ


ประชาสัมพันธ์

สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจอง หรือสั่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สินค้าสำหรับผู้ป่วยทุกชนิด สามารถสั่งตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 • 1. สั่งทางหน้าเว็ป Siritorn หรือ ทางline@ @ ทางร้านเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้า
 • 2. ลูกค้าชำระเงินตามราคาสินค้า หรือตามจำนวนที่ทางร้านได้แจ้งให้ทราบ
 • 3. ของที่ไม่ต้องสั่งผลิตจะเริ่มทำการจัดส่งให้วันถนัดไปหลังจากทำการชำระเงิน
 • 4.ส่วนในกรณีเป็นรายการสินค้าสั่งผลิต ลูกค้าจะต้องมัดจำค่าสินค้าก่อน 50% ของราคาสินค้าเพื่อยืนยันการผลิตค่ะ
 • 5. ทางร้านจะส่งเลขที่แทรค(Tracking Number)สินค้า หรือสถานะสินค้า ให้กับทางลูกค้าค่ะ

 

บทความแนะนำ

อุปกรณ์การแพทย์ คุณภาพดีตามมาตราฐาน
ช่วงโควิดกำลังระบาด คงจะขาดอุปกรณ์ชิ้นคงไม่ได้ เครื่องวัดไข้แบบยิง เรามีวิธีใช้งานมาฝาก สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อน ทำตามง่ายๆ ในบทความนี้ได้เลยครับ


หน้าแรก

สินค้า

ไลน์

ติดต่อเรา