แอลกอฮอล์ 450มล.

สอบถามเรา 0 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอลกอฮอล์ 450 มล.

-มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้กว้าง ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และ เชื้อไวรัสอื่น ๆ รวมถึงการทำลาย เชื้อไข้หวัดได้ ออกฤทธิ์เร็วและนานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค จากการสัมผัส หรือ ต้องการความสะอาดของมือ มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อโรคได้ดี
-สามารถใช้ล้างแผลและฆ่าเชื้อได้

ขนาดรวมแพ็ค 1 ชิ้น

- น้ำหนักแพ็คเกจ  0.54 กก
- ความกว้างแพ็คเกจ 17 ซม.
- ความยาวแพ็คเกจ 25 ซม.
- ความสูงแพ็คเกจ 9 ซม.

นาดรวมแพ็ค 6 ชิ้น

- น้ำหนักแพคเกจ  2.702 กก
- ความกว้างแพคเกจ 22 ซม.
- ความยาวแพคเกจ 35 ซม.
- ความสูงแพคเกจ 14 ซม


หน้าแรก

สินค้า

ไลน์

ติดต่อเรา