ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส

ตะแกรงล้างแผล โครงผลิตด้วยสแตนเลสอย่างดี เกรด 304 มีล้อขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ