ไม้เท้าพับได้ ด้ามจับ 2 ระดับ มีสัญญาณ์ sos มีไฟฉาย