ศูนย์รวมเตียงทางการแพทย์ครบวงจร เตียงผู้ป่วย, เตียงใช้สำหรับโรงพยาบาลและคลินิก(บริบาล), เตียงตรวจโรค, เตียงนวดไทย, เตียงล้างแผล, เตียงสูตินารีเวช, เตียงไฟฟ้า, เตียงมือหมุน 3 ไกร์ , เตียงมือหมุน 2 ไกร์ , เตียงไม่มีกลไก

สินค้าหมดแล้ว