เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5 ไกร์ ราวปีกนก รุ่น FB-302 ปรับความลาดเอียง หัว-ท้ายได้ เตียงคนไข้

  • ปรับฟังก์ชั่นการใช้งานได้ 5 ส่วน
  • ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียงได้ 40-70 เซนติเมตร
  • ปรับระดับส่วนหลังได้ 0-75°C
  • ปรับระดับส่วนขาได้ 0-45°C
  • ปรับระดับความลาดเอียงส่วนหัวเตียงได้ 0-12 องศา
  • ปรับระดับความลาดเอียงส่วนท้ายเตียงได้ 0-12 องศา
  • โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสี กันสนิม
  • ราวปีกนก ปรับขึ้น-ลงได้
  • พนักหัวเตียง-ท้ายเตียงถอดได้ วัสดุ ABS
  • รับน้ำหนักได้ 240 กิโลกรัม