ตะแกรงล้างแผล + ฝาปิดตะแกรง

ตะแกรงล้างแผล + ฝาปิดตะแกรง โครงผลิตด้วยสแตนเลสอย่างดี เกรด 304  มีฝาปิดทำมาจากสแตนเลสอย่างดี มีล้อขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ